hr en

Usmeno prevođenje

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja prevoditelj govori gotovo istovremeno s govornikom, s vremenskim odmakom od nekoliko sekundi. Prevoditelj u zvučno izoliranoj kabini sluša govornika s pomoću slušalica te u mikrofon prevodi na ciljni jezik.
Simultano je prevođenje složen proces u kojem se paralelno odvija slušanje, analiza sadržaja, anticipiranje neizrečenoga i prijevod na ciljni jezik. Pritom je važno da prevoditelj ne prevodi riječi nego ideje, baš kao što je to zapisao Sveti Jeronim 395. godine u De optimo genere interpretandi, u jednoj od najčuvenijih izjava koja opisuje prevoditeljski proces:

„Ne samo da priznajem nego slobodno i izjavljujem da prevodeći s grčkoga - osim naravno u slučaju Svetoga pisma u kojem čak i sintaksa sadrži misterij - prenosim ne riječ za riječ nego smisao za smisao".

 

Konsekutivno prevođenje

Tijekom konsekutivnog prevođenja prevoditelj sluša govornika i posebnom tehnikom vodi bilješke koje mu služe kao podsjetnik. Na taj način moguće je prevoditi duže segmente koji traju i do 20 minuta. Prevođenje se obavlja bez uporabe tehnike, a zbog većeg utroška vremena češće je na manjim skupovima i okruglim stolovima.

 

Chuchotage

Chuchotage ili šaptano prevođenje oblik je simultanog prevođenja za koji nije potrebna oprema jer se prevoditelj nalazi pored slušatelja i šapćući prevodi ono što govornik kaže. Chuchotage se koristi za dvije do tri osobe, a s obzirom na to da povećava razinu buke zahtijeva veću koncentraciju prevoditelja i slušatelja.

 

usmeno-prevodjenje-konsekutivno-simultano