hr en

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

Naš tim stalnih sudskih tumača za Vas će napraviti ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:

 • dokumentacija iz područja elektrotehnike
 • dokumentacija iz područja strojarstva
 • dokumentacije iz područja građevine
 • dokumentacija iz područja informatike
 • upute za rad i odražvanje
 • tehnička natječajna dokumentacija
 • prijevod atesta
 • laboratorijsko ispitivanja uzoraka
 • potvrda o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • sigurnosno-tehnički listovi
 • troškovinikci
 • elaborati
 • idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije
uvezani ovjereni prijevodi sudskog tumaca uz dnevnik prijevoda i ovjera te jamstvenik i pogled na monitor s prevedenim sluzbenim dokumentom