hr en

Prevoditeljske usluge

Prevoditeljski ured LEKTOR nudi Vam uslugu pisanih prijevoda bez ovjere i s ovjerom sudskog tumača, usmene prijevode, lekturu i redakturu, usluge lokalizacije i transkreacije.

Tim kvalificiranih i iskusnih prevoditelja u ažurnom će roku osigurati kvalitetan i točan prijevod s lingvističkog, semantičkog, tekstualnog i sociolingvističkog aspekta.

LEKTOR u svojoj ponudi ima prijevode na više od 20 jezika, a svi naši suradnici visokoobrazovani su stručnjaci: sveučilišni specijalisti prevoditelji, sudski tumači i profesori jezika, što jamči poznavanje struke, pridržavanje prevoditeljskih normi i poštovanje prevoditeljske etike.

Svakom prevoditeljskom projektu pristupamo zasebno i s punom pažnjom, vodeći računa o specifičnosti poslovanja klijenta i uvjereni da je kvalitetna komunikacija s naručiteljem ključna za adekvatan prijevod koji u potpunosti odgovara registru struke.

Cilj nam je prenijeti kvalitetnu, relevantnu i točnu informaciju vodeći računa o parametrima kao što su: ekvivalencija između izvorne i ciljne poruke, adekvatnost prijevoda s obzirom na zahtjeve naručitelja (translation brief), intratekstualna i intertekstualna koherencija.

Prateći najnovije informatičke trendove u prevoditeljskoj industriji, prijevodi se obavljaju s pomoću alata za računalno potpomognuto prevođenje (CAT – Computer Assisted Translation) koji omogućava terminološku dosljednost i uštedu vremena. Prije isporuke, dokumenti prolaze provjeru kvalitete (QA) kako bi se osigurao potpuno ispravan ciljni tekst koji će zadovoljiti potrebe Vašeg poslovanja i ispuniti Vaša očekivanja.

prevoditeljske usluge ukljucuju strucne prijevode bez ovjere i ovjerene prijevode sudskog tumaca

Prevoditeljske usluge obuhvaćaju sljedeća područja:

 • pravo
 • Europska unija
 • ekonomija
 • marketing
 • financijska izvješća i analize
 • korporativni dokumenti
 • ljudski potencijali
 • tehničke upute i priručnici za uporabu
 • idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • natječajna dokumentacija
 • elektrotehnika
 • strojarstvo
 • informatika
 • telekomunikacije
 • osiguravateljske usluge
 • ekologija
 • turizam
 • ugostiteljstvo
 • internetske stranice
 • društvene znanosti 
 • radnje, studije i disertacije i dr.

Prevoditeljski standard HRN EN 15038

Prevoditeljski standard HRN EN 15038 propisuje stručnu kompetenciju prevoditelja (3.2.2.):

 • prevoditeljska kompetencija (koja se sastoji u prevođenju tekstova na traženoj razini)
 • lingvistička i tekstualna kompetencija u izvornom i ciljnom jeziku (uključuje sposobnost razumijevanja polaznog jezika i vladanje ciljnim jezikom)
 • istraživačka kompetencija, prikupljanje i obrada informacija (uključuje sposobnost učinkovitog stjecanja dodatnog lingvističkog specijaliziranog znanja nužnog za razumijevanje izvornog teksta i izradu ciljnog teksta)
 • kulturološka kompetencija (sposobnost korištenja informacija u lokalnim normama ponašanja i vrijednosnim sustavima koji karakteriziraju izvornu i ciljnu kulturu)
 • stručna kompetencija (obuhvaća sposobnosti i vještine potrebne za profesionalnu pripremu i izradu prijevoda)
 • trajno stručno usavršavanje (3.2.5) - pružatelj prevoditeljskih usluga ima zadatak voditi brigu o održavanju razine stručnih kompetencija (3.2.2.) kao i stjecati nove vještine.

Tijek prevoditeljskog procesa

Izrada ponude

 • Nakon upita naručitelja, dokument se analizira s pomoću prevoditeljskih alata
 • Klijentu se šalje precizna, neobvezujuća ponuda s cijenom i rokom isporuke prijevoda.

Priprema za prijevod

 • Nakon prihvaćanja ponude, dokument se priprema za obradu s pomoću CAT alata.
 • Odabire se odgovarajuća prijevodna memorija i glosar.

Prevođenje

 • Dokument se prevodi s pomoću CAT alata, odgovarajuće prijevodne memorije i glosara.
 • Blisko se surađuje s klijentom na terminološkim pitanjima kako bi se osigurao prijevod koji u potpunosti odgovara registru struke.
 • Zadržava se format izvornika.

Osiguranje kvalitete

 • Prevedeni dokument prolazi provjeru kvalitete , računalnu provjeru pravopisa i pregled završne verzije.

Isporuka prijevoda

 • Prijevod se isporučuje naručitelju u dogovorenom roku i formatu, uz puno poštovanje privatnosti u skladu s prevoditeljskom etikom te se prema potrebi pruža sva dodatna podrška u vezi s isporučenim dokumentom.