hr en

Stručna redaktura

Stručna redaktura obuhvaća provjeru točnosti stručne terminologije, prijedloge adekvatnih stručnih izraza i uređivanje teksta prema normotehničkim pravilima.

Stručnu redakturu obavljaju stručnjaci iz određenih područja, npr. pravnici, inženjeri, liječnici, kemičari i sl.

Tijekom redakture nužna je komunikacija s autorom teksta, a redaktor ne smije mijenjati smisao teksta u odnosu na izvornik.

Lektoru dokumenata na hrvatskom i na stranom jeziku rade kvalificirani jezicni strucnjaci s dugogodisnjim iskustvom