hr en

Lektura

Lektura podrazumijeva ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa s pravopisne i jezično-stilske strane u skladu s funkcionalnim stilovima standardnoga hrvatskog jezika. Lekturu svih dokumenata obavljaju profesori s dugogodišnjim i dokazanim iskustvom rada u struci.

Za sve prijevode namijenjene tisku i javnom objavljivanju preporučujemo jezičnu lekturu kako bi Vaše materijale pregledali stručni lektori i napravili sve potrebne korekcije te osigurali besprijekornu kvalitetu dokumenata.

Dnevna norma za lekturu hrvatskih tekstova iznosi 12 kartica. Za lekturu od 13-18 kartica dnevno obračunava se +25 % na osnovnu cijenu, a za lekturu više od 18 kartica dnevno obračunava se dodatnih +50 % na osnovnu cijenu.

• Na zahtjev klijenta, izdajemo potvrdu o obavljenoj lekturi.

Lektoru dokumenata na hrvatskom i na stranom jeziku rade kvalificirani jezicni strucnjaci s dugogodisnjim iskustvom