hr en

Lektura

Lektura podrazumijeva ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa s pravopisne i jezično-stilske strane u skladu s funkcionalnim stilovima standardnoga hrvatskog jezika. Lekturu svih dokumenata obavljaju profesori s dugogodišnjim i dokazanim iskustvom rada u struci.

Za sve prijevode namijenjene tisku i javnom objavljivanju preporučujemo jezičnu lekturu kako bi Vaše materijale pregledali lektori i napravili sve potrebne korekcije te tako osigurali besprijekornu kvalitetu dokumenata.

Dnevna norma za lekturu hrvatskih tekstova iznosi 12 kartica. Za lekturu od 13-18 kartica dnevno cijena se povisuje za +25 %, a za lekturu više od 18 kartica dnevno cijena se povisuje za +50 %.

• Na zahtjev klijenta, izdajemo potvrdu o obavljenoj lekturi.

Lektoru dokumenata na hrvatskom i na stranom jeziku rade kvalificirani jezicni strucnjaci s dugogodisnjim iskustvom