hr en

CAT alati

Prateći suvremene svjetske trendove koji prijevodne memorije tretiraju kao standard i imperativ u prevoditeljskoj struci, Prevoditeljski ured LEKTOR u svojem se radu koristi s nekoliko CAT alata (Computer Assisted Translation)  - Trados Studio, te memoQ, Memsource i Wordbee.

Svrha je prijevodne memorije:

  • ubrzati proces prevođenja tako da se tijekom prevođenja upotrebljavaju prethodno prevedeni dijelovi teksta čime se omogućava terminološka konzistencija, iznimno važna kod prevođenja stručnih tekstova.
  • omogućiti lokalizaciju internetskih stranica pri čemu CAT alat omogućuje prevođenje tekstualnih dijelova stranice, a da se pritom ne naruše HTML tagovi.
  • omogućiti lokalizaciju softvera pri čemu CAT alat ekstrahira sadržaj koji treba prevesti (izbornike, prozore i poruke) ne narušavajući ostale dijelove programa.
     

 CAT alat računalni je program koji potpomaže i olakšava prevođenje tako da:
 

  •  segmentira tekst za prevođenje u pojedine prijevodne jedinice (TU - translation units) te ih prikazuje na pregledan način kako bi se olakšao i ubrzao sam postupak prevođenja.
  •  pohranjuje prijevod zajedno s izvornikom te izvornik i prijevod čine jednu prijevodnu jedinicu. U svakom je trenutku moguć povratak na prethodno prevedeni segment i provjera prijevoda. CAT alat ima posebne funkcije koje olakšavaju kretanje unutar teksta i pomaže pri pronalasku segmenata koje još treba prevesti.
  • pohranjuje prijevodne jedinice u bazu podataka – prijevodnu memoriju (TM - translation memory). Na taj se način prethodno prevedeni dijelovi teksta mogu u svakom trenutku ponovno upotrijebiti, ubrzavajući proces prevođenja.

Pritom je potrebno spomenuti konkordanciju, odnosno pretragu određenog izraza u bazi kako bi se osigurala terminološka konzistencija, neophodna kod stručnih prijevoda.

 

rad na strucnom prijevodu tehnicke dokumentacije uz upotrebu CAT alata Trados u prevoditeljskog agenciji Lektor