hr en

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

Naš tim stalnih sudskih tumača za Vas će napraviti ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:

 •  izvod iz matice rođenih
 • izvod iz matice vjenčanih
 • izvod iz matice umrlih domovnica
 • svjedodžba
 • diploma
 • prijepis ocjena
 • potvrda o rezidentnosti
 • potvrda o nekažnjavanju
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
 • razni ugovori 
 • zakonski i podzakonski akti
 • apostila
 • javnobilježnička ovjera
 • prijevod tužbe
 • prijevod rješenja
 • prijevod presude
 • prijevod žalbe
 • prijevod zapisnika
 • prijevod izjava
 • prijevod ostale pravne dokumentacije i dr.
uvezani ovjereni prijevodi sudskog tumaca uz dnevnik prijevoda i ovjera te jamstvenik i pogled na monitor s prevedenim sluzbenim dokumentom