hr en

Jezična redaktura

Jezična redaktura dubinski je zahvat na uređivanju teksta i obuhvaća usporedbu izvornika i ciljnog teksta te intervencije kao što su: uklanjanje pravopisnih i sintaktičkih pogrešaka, postizanje idiomatskog izričaja i stilska prilagodba u ciljnom tekstu. Redakturu obavljaju iskusni jezični stručnjaci i izvorni govornici, a svrha je je redakture osigurati da ciljni tekst ne djeluje kao prijevod nego kao da je izvorno napisan na odgovarajućem jeziku.

Intervencije mogu obuhvaćati odabir leksičkih jedinica, morfologiju, sintaksu ili stil, a njima se poboljšavaju kohezija, konzistencija, stil i jasnoća teksta.

Lektoru dokumenata na hrvatskom i na stranom jeziku rade kvalificirani jezicni strucnjaci s dugogodisnjim iskustvom