hr en

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Naš tim stalnih sudskih tumača za Vas će napraviti ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:

 • izvadak iz sudskog registra
 • prijevod osnivačkog ugovora
 • prijevod statuta
 • financijsko izvješće
 • statističko izvješće
 • prijevod bilance
 • revizorsko izvješće
 • društveni ugovor
 • poduzetnički ugovor
 • natječajna dokumentacija
 • prijevod dokumentacije za ponude
 • prijevod pisane deklaracije
 • prijevod računa
 • prijevod certifikata
 • prijevod patentne dokumentacije
 • prijevod burzovnog izvješća
 • prijevod ugovora o prodaji roba i usluga
 • prijevod sigurnosno-tehničkog lista
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije i dr.
uvezani ovjereni prijevodi sudskog tumaca uz dnevnik prijevoda i ovjera te jamstvenik i pogled na monitor s prevedenim sluzbenim dokumentom