hr en

Sudski tumač

Stalni sudski tumači osobe su koje je imenovao predsjednik Županijskog suda i koje prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.

 

Uvjeti koje određena osoba mora ispuniti kako bi mogla biti imenovana stalnim sudskim tumačem propisani su Pravilnikom o sudskim tumačima   

 

Stalni sudski tumači imenuju se na vrijeme od četiri godine, a nakon isteka tog vremena mogu biti ponovno imenovani.

Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da je prijevod u cijelosti vjeran izvorniku (tzv. ovjereni prijevod ili prijevod s ovjerom) te vodi evidenciju prijevoda u Dnevniku prijevoda i ovjera.

Ovjereni prijevod sastoji se od  prijevoda izvornog teksta i ovjere koja je garancija istovjetnosti prevedenog teksta s izvornikom. Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta koja je izrađena temeljem uvida u original.

Da biste naručili prijevod s ovjerom sudskog tumača, osim izvornika trebate nam dostaviti i svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i OIB ili br. osobne iskaznice) jer ih sudski tumač mora upisati u Dnevnik prijevoda i ovjera.

Dokumente za koje je potreban ovjereni prijevod možete skenirati i dostaviti elektroničkom poštom. Naša je usluga sudskog tumača brza i profesionalna, a ovjerene prijevode dostavljamo na području cijele Hrvatske i u inozemstvu.
 

uvezani ovjereni prijevodi sudskog tumaca uz dnevnik prijevoda i ovjera te jamstvenik i pogled na monitor s prevedenim sluzbenim dokumentom