hr en

Obračun prijevoda

Prijevod je visokospecijalizirani proizvod čija cijena ovisi o složenosti teksta, jeziku i smjeru prevođenja te roku isporuke.

Za procjenu troška i neobvezujuću preciznu ponudu, molimo Vas da nam pošaljete dokument koji je potrebno prevesti ili lektorirati uz eventualne dodatne napomene.

 

Obračun prijevoda

Osnova za obračun pisanog prijevoda je autorska kartica. Autorsku karticu čini 1500 slovnih mjesta, znakovi s prazninama.

Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica. Za tekstove veće od 1, a manje od 2 kartice količina teksta zaokružuje se na ½ kartice.

Norma prevođenja

  • Sa stranog jezika na hrvatski norma je 6 kartica dnevno, radnim danom

Za 7-9 kartica na osnovnu cijenu obračunava se žurna pristojba od + 25 % za sve kartice teksta, a za 10 i više kartica obračunava se + 50 % od redovne cijene za sve kartice teksta.

  • S hrvatskog na strani jezik norma je 5 kartica dnevno, radnim danom

Za 6-8 kartica na osnovnu cijenu obračunava se žurna pristojba od + 25 % za sve kartice teksta, a za 9 i više kartica obračunava se + 50 % od redovne cijene za sve kartice teksta.

Vikendom i praznicima obračunava se + 50 % na sve kartice teksta.

Rok za isporuku dokumenta počinje teći sljedećeg radnog dana od dana predaje izvornika.

Svaki prijevod koji treba biti dovršen istoga dana po primitku izvornika smatra se žurnim prijevodom.

 

Zatražite ponudu

Za procjenu prijevoda ili lekture obratite nam se na lektor@lektor.hr