LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Sudski tumač

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

Naš tim stalnih sudskih tumača napravit će za Vas ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:

 

 • prijevod medicinskih proizvoda
 • specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • prijevod istraživanja
 • prijevod povijesti bolesti
 • prijevod dijagnoze
 • prijevod otpusnog pisma
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije