LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Sudski tumač

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Naš tim stalnih sudskih tumača napravit će za Vas ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:


 • izvadak iz sudskog registra
 • financijsko izvješće
 • statističko izvješće
 • prijevod bilance
 • revizorsko izvješće
 • društveni ugovor
 • poduzetnički ugovor
 • natječajna dokumentacija (tendera)
 • prijevod dokumentacije za ponude
 • prijevod pisane deklaracije
 • prijevod fakture
 • prijevod certifikata
 • prijevod statuta
 • prijevod patentne dokumentacije
 • burzovno izvješće
 • ugovora o prodaji roba i usluga
 • sigurnosni list
 • prikaz proizvoda
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije