LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Prevoditeljske usluge

Prijevode vrše kvalificirani i iskusni prevoditelji koji mogu promptno odgovoriti na postavljene zadatke i u ažurnom roku osigurati kvalitetan prijevod - s lingvističkog, semantičkog, tekstualnog i sociolingvističkog aspekta.

Prevoditeljski centar LEKTOR nudi vam kvalitetnu i profesionalnu uslugu pismenog i usmenog prevođenja.

Radni jezici uključuju većinu europskih jezika, a svi naši prevoditelji su visokoobrazovani stručnjaci: sveučilišni specijalisti prevoditelji, sudski tumači i profesori jezika, što jamči poznavanje struke, pridržavanje prevoditeljskih normi i poštivanje prevoditeljske etike. Dugogodišnje iskustvo i vrhunske kvalifikacije naših prevoditelja jamstvo su kvalitete pruženih prevoditeljskih usluga.

Svakom prevoditeljskom projektu pristupamo zasebno, vodeći računa o specifičnosti poslovanja klijenta i njegovoj djelatnosti, smatrajući pritom da kvalitetna komunikacija s naručiteljem doprinosi adekvatnosti prijevoda.

Cilj nam je prenijeti kvalitetnu, relevantnu i točnu informaciju vodeći računa o parametrima kao što su: ekvivalencija između izvorne i ciljne poruke, adekvatnost prijevoda s obzirom na zahtjeve naručitelja (translation brief), intratekstualna i intertekstualna koherencija.
Pored navednoga, kvalitetan prijevod ima za cilj uspostaviti most između kultura, što je oduvijek bila jedna od temeljnih zadaća prevoditeljske struke.

Područja koja prevodimo:

 • pravna dokumentacija
 • Europska unija
 • ekonomija i marketing
 • financijska izvješća i analize
 • poslovna korespondencija
 • radnje, studije i dizertacije
 • tehnička uputstva i priručnici za uporabu
 • idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • natječajna dokumentacija
 • elektrotehnika
 • strojarstvo
 • IT
 • telekomunikacije
 • turističke brošure
 • internetske stranice
 • društvene znanosti
 • beletristika itd.

 

Prilikom procesa prevođenja poštuju se profesonalni standardi kao što su:

 • cjelovitost i kvaliteta prijevoda uz upotrebu stručne terminologije
 • pravopisna i jezična kontrola prijevoda
 • strogo poštivanje rokova isporuke
 • zadržavanje izgleda dokumenta
 • pridržavanje dogovorene cijene
 • naknadna provjera i uklanjanje svih nejasnoća vezanih uz tekst

 

Prevoditeljski standard HRN EN 15038 propisuje stručnu kompetenciju prevoditelja (3.2.2.):

 • prevoditeljska kompetencija (koja se sastoji u prevođenju tekstova na traženoj razini)
 • lingvistička i tekstualna kompetencija u izvornom i ciljnom jeziku (uključuje sposobnost razumijevanja polaznog jezika i vladanje ciljnim jezikom)
 • istraživačka kompetencija, prikupljanje i obrada informacija (uključuje sposobnost učinkovitog stjecanja dodatnog lingvističkog specijaliziranog znanja nužnog za razumijevanje izvornog teksta i izradu ciljnog teksta)
 • kulturološka kompetencija (sposobnost korištenja informacija u lokalnim normama ponašanja i vrijednosnim sustavima koji karakteriziraju izvornu i ciljnu kulturu)
 • stručna kompetencija (obuhvaća sposobnosti i vještine potrebne za profesionalnu pripremu i izradu prijevoda) te
 • trajno stručno usavršavanje (3.2.5) - pružatelj prevoditeljskih usluga ima zadatak voditi brigu o održavanju razine stručnih kompetencija (3.2.2.) kao i stjecati nove vještine.


Narudžba i dostava prijevoda
 

Prijevod je moguće naručiti / dostaviti elektroničkim putem (e-mail), telefaksom, na CD-u, USB-u, redovnom poštom, kurirskom službom ili osobno.


Povjerljivost podataka


Sa svim će se tekstovima postupati strogo povjerljivo i oni neće biti dostupni trećim osobama ako to nije izričito naznačeno, s izuzetkom tekstova koji su namijenjeni javnom objavljivanju.

Štitit će se se povjerljivost vaših projekata, poslovnih tajni i povjerljivih informacija u vašem posjedu koje nam budu otkrivene u svezi s bilo kojim prevoditeljskim projektom.


Stručni prijevodi


Prilikom narudžbe stručnih prijevoda:
a) poželjno je da naručitelj prijevoda osigura pomoćnu literaturu ili odredi svog stručnjaka za savjete
b) stručni termini bit će prevedeni svojim općenito prihvaćenim ekvivalentima u slučaju da uvjet iz točke a) nije moguće realizirati
 

Obračun prijevoda


Osnova za obračun pisanog prijevoda je autorska kartica. Autorsku karticu čini 1.500 slovnih mjesta (znakovi s razmacima), kompjutorski obračun.
Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica. Za tekstove veće od 1, a manje od dvije kartice količina teksta zaokružuje se na ½ kartice.
 

Norma prevođenja

 

 • Sa stranog jezika na hrvatski norma je 6 kartica dnevno radnim danom

Za 7-9 kartica na osnovnu cijenu obračunava se žurna pristojba od +25% za sve kartice teksta, a za 10 i više kartica obračunava se +50% od redovne cijene za sve kartice teksta.

 • Sa hrvatskog na strani jezik norma je 5 kartica dnevno radnim danom

Za 6-8 kartica na osnovnu cijenu obračunava se žurna pristojba od +25% za sve kartice teksta, a za 9 i više kartica obračunava se +50% od redovne cijene za sve kartice teksta.


Rok za predaju teksta počinje teći sljedećeg radnog dana od dana predaje teksta od strane naručitelja.
Svaki prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istoga dana po primitku izvornika smatra se žurnim prijevodom, bez obzira na opseg.

 

Prevoditeljske uslugePrevoditeljske uslugePrevoditeljske uslugeStručni prijevodi