LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

CAT alati

Prateći suvremene svjetske trendove koji prijevodne memorije tretiraju kao imperativ i standard u prevoditeljskoj struci, Prevoditeljski centar LEKTOR u svome radu koristi najpoznatiji CAT alat (Computer Assisted Translation) - SDL Trados, najrašireniju prijevodnu memoriju sa otprilike 70% udjela na tržištu, te memoQ i Memsource.

Svrha je prijevodne memorije:

  • ubrzati proces prevođenja na način da se prilikom prevođenja koriste prethodno prevedeni dijelovi teksta te omogućiti terminološku dosljednost, izuzetno važnu kod prevođenja stručnih tekstova.
  • omogućiti lokalizaciju internetskih stranica pri čemu CAT alat omogućuje prevođenje tekstualnih dijelova stranice, a da se ne naruše HTML tagovi (Trados TagEditor).
  • omogućiti lokalizaciju softvera pri čemu CAT alat ekstrahira sadržaj koji treba prevesti (izbornike, prozore i poruke) ne narušavajući ostale dijelove programa.

 

CAT alat računalni je program koji potpomaže i olakšava prevođenje na način da:

● segmentira tekst za prevođenje u pojedine prijevodne jedinice (TU - translation units) te ih prikazuje na pregledan način, kako bi se olakšao ubrzao sam postupak prevođenja.

● pohranjuje prijevod zajedno s izvornikom te izvornik i prijevod čine jednu prijevodnu jedinicu. U svakom je trenutku moguć povratak na prethodno prevedeni segment te provjera prijevoda. CAT alat ima posebne funkcije koje olakšavaju navigaciju unutar teksta te pomaže pri pronalasku segmenata koje još treba prevesti.

● pohranjuje prijevodne jedinice u bazu podataka – prijevodnu memoriju (TM - translation memory). Na taj se način prethodno prevedeni dijelovi teksta mogu u svakom trenutku ponovno upotrijebiti, ubrzavajući proces prevođenja.
Pritom je potrebno spomenuti konkordanciju, odnosno pretragu određenog termina u bazi kako bi se osigurala terminološka konzistencija neophodna kod stručnih prijevoda.

 

CAT alati