LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Lektura

Lektura podrazumijeva ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa s pravopisne i jezično-stilske strane. Lekturu svih dokumenata vrše profesori s dugogodišnjim i dokazanim iskustvom rada u struci.

Za sve prijevode namijenjene tisku i javnom objavljivanju preporučili bismo jezičnu lekturu kako bi Vaše materijale pregledali lingvisti i izvršili sve potrebne korekcije, te na taj način osigurali besprijekornu kvalitetu dokumenata.

Dnevna norma za lekturu hrvatskih tekstova iznosi 12 kartica. Za lekturu od 13-18 kartica dnevno cijena se povisuje za +25%, a za lekturu više od 18 kartica dnevno cijena se povisuje za +50%.

 

  • Na zahtjev klijenta, izdajemo potvrdu o izvršenoj lekturi.
Lektura