LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Tečajevi za tvrtke

VRSTA TEČAJA
DINAMIKA TEČAJA TRAJANJE GRUPA CIJENA TEČAJA*
Opći jezik 2x2, 2x3, 2x4 60 sati 3-5 polaznika 12.000,00 kn + pdv
6-10 polaznika 15.000,00 kn + pdv
Jezik struke 2x2, 2x3, 2x4 60 sati 3-5 polaznika 12.000,00 kn + pdv
6-10 polaznika 15.000,00 kn + pdv

* cijena se temelji na grupi polaznika
* nastavni materijal nije uračunat u cijenu

Plaćanje se vrši na osnovu grupe polaznika. Prilikom obročnog plaćanja iznos se uplaćuje u tri mjesečna obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu nakon potpisivanja ugovora o suradnji.