LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Prevoditeljske usluge

Prijevod sa stranog jezika na hrvatski:

 

VRSTA PRIJEVODA IZNOS
Opći tekst 80,00 kn + PDV
Stručni tekst 100,00 kn +PDV

 

Prijevod sa hrvatskog na strani jezik:

 

VRSTA PRIJEVODA IZNOS
Opći tekst 100,00 kn + PDV
Stručni tekst 120,00 kn + PDV

 

Prijevod s ovjerom sudskog tumača: 150,00 kn + PDV

  

  • Najmanja obračunska jedinica prijevoda je 1 kartica (1500 slovnih mjesta).
  • Cijene su izražene za engleski, njemački, talijanski i slovenski jezik. Za ostale jezike cijena je prema važećem cjeniku te Vas molimo da nam pošaljete upit.
  • Za visokospecijalizirane prijevode cijena se dogovara posebno s naručiteljem, nakon uvida u izvornik.
  • Za prijevode vikendom ili blagdanom cijena prijevoda uvećava se za 50% u odnosu na redovnu cijenu kartice.
  • Grafička obrada materijala naplaćuje se posebno po utrošenom satu.
  • U slučaju kontinuirane narudžbe prijevoda ispostavlja se mjesečna faktura, a za veće količine teksta odobrava se količinski popust.

 

Prijevod je složen proizvod čija cijena ovisi o vrsti teksta, jeziku, smjeru prevođenja, roku isporuke i zahtjevima klijenta.  Pozivamo Vas da nam se obratite s osnovnim informacijama o tekstu te nam, ako je moguće, pošaljete na uvid izvornik kako bismo Vam u najkraćem roku poslali preciznu, neobvezujuću ponudu sa cijenom i rokom isporuke.

 

Usmeno prevođenje

Ljubazno Vas molimo da zatražite ponudu te da nam dostavite detalje vezane uz mjesto, trajanje i vrstu konferencije.