LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Prevoditeljske usluge

CAT alati
Image-icon CAT alati

Prevoditeljske usluge

Sudski tumač
Image-icon Sudski tumač

Prevoditeljske usluge

Prijevode vrše kvalificirani i iskusni prevoditelji koji mogu promptno odgovoriti na postavljene zadatke i u ažurnom roku osigurati kvalitetan prijevod - s lingvističkog, semantičkog, tekstualnog i sociolingvističkog aspekta.
Prevoditeljski centar LEKTOR nudi vam...

Image-icon Prevoditeljske usluge

Opširnije

Lektura

Lektura podrazumijeva ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa s pravopisne i jezično-stilske strane. Lekturu svih dokumenata vrše profesori s dugogodišnjim i dokazanim iskustvom rada u struci.
Za sve prijevode namijenjene tisku i javnom objavljivanju...

Image-icon Lektura

Opširnije

Sudski tumač

Stalni sudski tumači su osobe imenovane od predsjednika Županijskog ili Trgovačkog suda, a koje prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik ili sa...

Image-icon Sudski tumač

Opširnije