LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Individualna poduka

Dinamično poslovno okruženje i varijabilno trajanje radnog vremena često predstavljaju prepreku poslovnim ljudima za redovito pohađanje redovnih tečajeva stranih jezika.

Individualna poduka (ili dualna prilikom koje dva polaznika istog predznanja pohađaju nastavu) nudi se kao adekvatan izbor te osigurava maksimalni učinak za polaznika.

Ovaj oblik nastave također je pogodan i za polaznike koji imaju specifične potrebe za obradom određenog vokabulara ili pojedinih gramatičkih struktura, a koje ne bi bilo moguće zadovoljiti unutar određene obrazovne skupine.

Svaki je individualni tečaj posebno krojen za pojedinog kandidata (tzv. tailor-made tečaj), stoga će se nakon inicijalnog testiranja (npr. Oxford placement test) izvršiti odabir nastavnog materijala koji najbolje odgovara potrebama klijenta. U osnovni se silabus inkorporiraju dodatni materijali namijenjeni uvježbavanju i proširivanju strukturnih i leksičkih jedinica, dok se u cilju osiguravanja kvalitete nastave kontinuirano prati i bilježi napredak polaznika.

Vrijeme održavanja tečaja, dinamika nastave kao i sadržaji, u cijelosti su prilagođeni potrebama klijenta koji je u mogućnosti dogovoriti sat izravno s predavačem ovisno o trenutnoj raspoloživosti vremena.
 

Trajanje tečaja

  • individualna poduka:30 sati
  • dualna poduka: 40 sati

 

Individualna poduka