LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Usmeno prevođenje

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja prevoditelj govori gotovo istovremeno s govornikom, s vremenskim odmakom od nekoliko sekundi. Prevoditelj u zvučno izoliranoj kabini sluša govornika pomoću slušalica te u mikrofon prevodi na ciljni jezik.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces u kojem se paralelno odvija slušanje, analiza sadržaja, anticipiranje neizrečenoga i prijevod na ciljni jezik. Pritom je važno da prevoditelj ne prevodi riječi nego ideje, baš kao što je to zapisao Sveti Jeronim 395. godine u De optimo genere interpretandi, u jednoj od najčuvenijih izjava koja opisuje prevoditeljski proces:

"Ne samo da priznajem nego slobodno i izjavljujem da prevodeći s grčkoga - osim naravno u slučaju Svetoga pisma u kojem čak i sintaksa sadrži misterij - prenosim ne riječ za riječ nego smisao za smisao".


Konsekutivno prevođenje

Prilikom konsekutivnog prevođenja prevoditelj sluša govornika te posebnom tehnikom vodi bilješke koje mu služe kao podsjetnik. Na taj način moguće je prevoditi duže segmente koji traju i do 20 minuta. Prevođenje se vrši bez uporabe tehnike, a zbog većeg utroška vremena češće je na manjim skupovima i okruglim stolovima.


Chuchotage

Chuchotage ili šaptano prevođenje je oblik simultanog prevođenja za koji nije potrebna oprema budući da prevoditelj koji se nalazi pored slušatelja te šapćući prevodi ono što govornik kaže. Chuchotage se koristi za 2-3 osobe, a budući da povećava razinu buke zahtijeva veću koncentraciju prevoditelja i slušatelja.