LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Sudski tumač

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

Naš tim stalnih sudskih tumača napravit će za Vas ovjereni prijevod sljedećih dokumenata:


 • prijevod dokumentacije iz područja elektrotehnike
 • prijevod dokumentacije iz područja strojarstva
 • prijevodi dokumentacije iz područja građevine
 • prijevodi dokumentacije iz područja informatike
 • prijevod uputa za rad i servisiranje
 • prijevod tehničke natječajne dokumentacije
 • prijevod atesta
 • laboratorijsko ispitivanje uzoraka
 • potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • sigurnosno-tehnički listovi
 • prijevod troškovinika
 • prijevod elaborata
 • prijevod idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
 • ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije