LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Jezična redaktura

Jezična redaktura predstavlja dubinski zahvat na uređivanju teksta te obuhvaća usporedbu izvornika i ciljnog teksta i vršenje intervencija kao što su: uklanjanje pravopisnih i sintaktičkih pogrešaka, postizanje idiomatskog izričaja, odnosno stilska prilagodba u ciljnom tekstu. Ispravke mogu uključivati odabir leksičkih jedinica, morfologiju, sintaksu ili stil. Navedenim intervencijama poboljšava se kohezija, konzistencija, stil i jasnoća teksta.