LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Tečajevi za učenike

Standardna grupa:


Cijena tečaja: 2.430,00 kn plativo u 9 mjesečnih obroka;
9 x 270.00kn

 

Mini grupa:

 

BROJ POLAZNIKA CIJENA TEČAJA IZNOS  OBROKA
4 2.790,00 kn 9 x 310,00 kn
5 2.650,00 kn 1. obrok 330,00 kn + 8 x 290,00 kn